Info/päivystys 03 440 190 ••• TILAA TAKSI 0500 194 123 info@lamminmaki.fi

TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste ja tietosuojaseloste 18.5. 2018 alkaen

1. Rekisterinpitäjä
A. Lamminmäki Oy
Ahertajankatu 3
39700 Parkano
puhelin: 03440190

Rekisteriasioiden Yhteyshenkilö
A. Lamminmäki Oy:n asiakasrekisteri vastaava
Sähköposti: info@lamminmaki.fi

Rekisterin nimi
A. Lamminmäki Oy asiakasrekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8§:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan A. Lamminmäki Oy:lle antama toimeksianto. Tai A. Lamminmäki Oy.n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.
Asiakkaan tunnistaminen. Asiakkaiden yksilöinti ( identifiointi), todentaminen ja valtuuttaminen (auktorisointi) A. Lamminmäki Oy.n palveluissa. Tuki- ja neuvontapalveluiden järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.
– Henkilötietojen käsittely liittyy sovittujen palvelujen tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, tiedottamiseen, laskuttamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen.

4. Rekisterin sisältö
Asiakkaan perustiedot: Nimi, sukupuoli, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin ja sähköposti osoite sekä joissain tapauksissa asiakaspalauteet.
Rekisteri sisältää perus- ja yhteystietojen lisäksi matkan varaukseen tarvittavia lisätietoja, kuten valitun matka – ajankohdan, varauspäivän, syntymäajan, muun matkaseurueen nimet ja syntymäajat sekä muut asiakkaan antamat lisätiedot matkaan liittyen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen ja matkan varaukseen liittyvät tiedot tallennetaan matkan varauksen yhteydessä omaan kansioon tietokoneella jotka on suojattu käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Se myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle jonka asemaan tai tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. A. Lamminmäki Oy säilyttää vain toiminnan ja tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.
Asiakastietoja jotka voivat olla paperimuodossa, säilytetään mapissa lukollisessa kaapissa /säilytystilassa.Jjota käyttää vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluva jonka asemaan tai tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.
Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan ja hävitetään tietoturvallisesti. Tai kirjallisessa muodossa olevat tiedot tuhotaan paperisilppurilla, silppu poltetaan omassa polttouunissa Ahertajankadulla.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tilaustietorekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Asiakastietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi, eli tarvittaessa matkan tai palvelun toteutuksen edellyttämille kolmansille osapuolille, kuten laivayhtiö tai majoituspalveluntuottaja. Asiakastietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.